Croeso

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr, sef sefydliad cydfuddiannol staff a thenantiaid cyntaf Cymru, yn cael llawer iawn o sylw! Gan ddarparwyr tai, gan gyrff tenantiaid a gan y cyfryngau! Ac mae’r cyfan oherwydd y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau yn MVH; ein model perchnogaeth staff a thenantiaid newydd sy’n rhoi’r pŵer i’r bobl sy’n byw yn ein cartrefi a’r bobl sy’n gweithio i ni wneud y penderfyniadau mawr – fel gosod ein rhenti.

Mae adeiladu ein swyddfa newydd yng Ngelli-deg wedi golygu ein bod wedi gallu dod â’n holl staff at ei gilydd mewn un lle am y tro cyntaf, ac mae wedi dangos ein hymrwymiad i fuddsoddi yn ein cymunedau. Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith bod ein sefydliad cydfuddiannol yn lle gwych i weithio a bod ein cartrefi yn llefydd gwych i fyw.

Byddwch chi’n darllen rhagor o fanylion am yr hyn rydyn ni wedi’i wneud eleni wrth i chi fynd drwy'r siwrnai hon o sicrwydd. Peidiwch ag anghofio am ein Strategaeth Gorfforaethol, Yfory, a Safonau Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n eu defnyddio i asesu ein hunain.

Nicola, Cadeirydd o Cartrefi Cymoedd Merthyr