Annual report img

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Croeso

Croeso ir adroddiad blynyddol 2017/2018

Gan defnyddio y 4 themau o Yfory- rydym wedi rhannu y gwybodaeth mewn I beth yr rydym wedi wyneud mewn y cymmuned, beth rydym wedi weneud mewn ein syfydliad, sut rydym wedi cymryd cyfrifoldeb ac cymorth eraill I wenued a sut rydym yn gyflawni crydfer arianol.

I darllen mwy am beth rydym wedi weneud hyd yma yr flwyddyn, cliciwch ar pob ardal isod.

Hefyd, edyrch ar ein cynllun performiad beth sy’n gysylltir I Yfory ac syn cefnogi pob datganiad mewn yr adroddiad blenyddol a ategu ein datganiad cydumffirfio.

Ein Cymunedau

Creu balchder yn ein cymunedau. Darllenwch fwy am yr hyn a wnaethom yn ein cymuned.

Read

Ein Sefydliad

Ymfalchïo yn y sefydliad yr ydym yn berchen arno a gweithio iddo. Darllenwch fwy am yr hyn a wnaethom yn ein sefydliad.

Read

Cyfroldeb

Bod yn falch o sut y cymerwn gyfrifoldeb a sut y byddwn yn annog eraill i ysgwyddo cyfrifoldeb. Darllenwch fwy am sut y cymerwn gyfrifoldeb.

Read

Cryfder Ariannol

Cyflawni ein blaenoriaethau drwy sefyllfa ariannol gadarn. Darllenwch fwy am sut y sicrhawn fod ein sefyllfa ariannol yn gadarn.

Read